در حال بارگذاری ...
SARMAD
Virtual School
Tehran University of Medical Science
Center of Excellence for e-learning in Medical Education
سرمد
سامانه راند مجازي
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشكي تهران

به  نسخه دوم سامانه راند مجازی دانشگاه (سرمد) خوش آمدید.

 

برای استفاده از سرمد از مرورگرهای firefox و یا google chrome استفاده کنید.درصورتی که از مرورگر internet explorer استفاده می کنید، ممکن است در مشاهده صفحات دچار مشکل شوید.

 

ليست موارد بيمار
عنوان :
Uterine Leiomyomata
مخاطب :
دانشجویان پزشکی
موضوع بحث : A 40-year-old 05 P5 woman complains of menorrhagia of 2-yr duration. She states that several years ago a doctor had told her that her uterus was enlar ...
عنوان :
An 18-year-old woman with vaginal discharge
مخاطب :
دانشجویان پزشکی
موضوع بحث : An 18-year-old nulliparous woman complains of a vaginal discharge with a fishy odor over the past 2 weeks. She states that the odor is especially prom ...
عنوان :
Postpartum Hemorrhage
مخاطب :
دانشجویان پزشکی
موضوع بحث : A 29-year-old parous (G5 P4) woman at 39 weeks' gestation with preeclampsia delivers vaginally. Her prenatal course has been uncomplicated except ...
عنوان :
پسر 15 ساله با ضعف پیشرونده اندام تحتانی
موضوع بحث : پسر 15 ساله با سابقه تیک در حرکات چهره از کودکی  با  اختلال در راه رفتن از حدود 3 هفته قبل مراجعه کرده است. از علایم حسی و اختلال اسفنکتری ش ...
عنوان :
مرد 80 ساله با درد شکم
موضوع بحث : مرد 80 ساله ای با درد و اتساع شکم از 2 روز قبل مراجعه کرده است.بیمار علائم تهوع و استفراغ نداشته، دفع مدفوع نداشته ولی دفع گاز مختصر را ذکر می کند . د ...
عنوان :
a pregnant lady with spotting
مخاطب :
دانشجویان پزشکی
موضوع بحث : A 19-year-old G2 Ab I woman at 7 weeks' gestation by LMP complains of vaginal spotting. She denies the passage of tissue per vagina,any trauma, or ...
عنوان :
مراقبت روتین بیماران
مخاطب :
عمومی
موضوع بحث : برای هر کدام از سناریوهای زیر کدام موارد را جهت سروایلنس انتخاب می کنید، ممکن است بیشتر از یک مورد لازم باشد.(سناریوها در فایل پیوست موجود میباشد.برای ...
جدید ترین خبر ها
هیچ خبری موجود نیست.
تصوير پزشكي

بیمار ترومایی با تنگی نفس