در حال بارگذاری ...
SARMAD
Virtual School
Tehran University of Medical Science
Center of Excellence for e-learning in Medical Education
سرمد
سامانه راند مجازي
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشكي تهران
نام کاربری :
*
رمز عبور : *

لیست آرشیو موارد
عنوان :
خانم 23 ساله G0P0
اهداف :
توضیح : خانم 23 ساله G0P0 (NG) که با شکایت از درد قسمت تحتانی شکم و تب مراجعه کرده است.LMP بیمار 5 روز قبل بوده و میزان خونریزی بیش از معمول بوده است.او همچنی ...
عنوان :
خانم 23 ساله G0P0
اهداف :
توضیح : خانم 23 ساله G0P0 (NG) که با شکایت از درد قسمت تحتانی شکم و تب مراجعه کرده است.LMP بیمار 5 روز قبل بوده و میزان خونریزی بیش از معمول بوده است.او همچنی ...
عنوان :
آقای 55 ساله با درد شکم
اهداف :
کارورزان داخلی
توضیح :
عنوان :
هیپوفسفاتمی در بیمار مبتلا به مالتیپل میلوما
اهداف :
دستیاران داخلی
توضیح : بیمار آقای 47 ساله مورد مالتیپل میلوما در بخش هماتولوژی بستری می باشند. آزمایشات بیمار به این شرح است: urea: 70 mg/dl, Cr: 4.2 mg/dl, Na: 133 meq/l, K ...
عنوان :
امنوره در یک خانم 24 ساله
اهداف :
اینترن های بخش زنان بیمارستان شریعتی
توضیح : بیمار خانم24ساله دارای یک فرزندباشکایت از قطع خونریزی (امنوره)به مدت 4ماه مراجعه کرده است.دربررسی های انجام شده  , BhcG منفی و FSH=50 می باشد. وی ...
عنوان :
اسهال مزمن
اهداف :
کاراموزان و کارورزان
توضیح : کودک4 اسله ای به دلیل اختلال رشدبه شما ارجاع شده است .درشرح حال سابقه دفع مدفوع شل را از سه ماه قبل دارد که به صورت سرپایی درمان شده ولی بهبودی کامل ن ...
عنوان :
خانم 19 ساله با توده کبدی
اهداف :
دستیاران رادیولوژی
توضیح : بیمار خانم 19 ساله ای است که به علت دردهای مبهم اپیگاستر طی چند ماه اخیر بدون ارتباط با غذاخوردن و با ماهیت نسبتا یکنواخت به گاستروانترولوژیست مراجعه ...
عنوان :
خانم 19 ساله با توده کبدی
اهداف :
دستیاران رادیولوژی
توضیح : بیمار خانم 19 ساله ای است که به علت دردهای مبهم اپیگاستر طی چند ماه اخیر بدون ارتباط با غذاخوردن و با ماهیت نسبتا یکنواخت به گاستروانترولوژیست مراجعه ...
عنوان :
خانم 42 ساله G2P2NVD
اهداف :
کارآموزان
توضیح : خانمی 42 ساله G2P2NVD با شکایت خونریزی به صورت منومتروراژی مراجعه کرده است.این مشکل ازیکسال پیش شروع شده است.در شرح حال بیماری خاصی نداشته و داروی خاص ...
عنوان :
کودک هفت ساله با شروع سردرهای حاد از یک ماه قبل
اهداف :
دانشجویان پزشکی مقطع عمومی- اینترن ها- دستیاران کودکان
توضیح : بیمار کودک هفت ساله ای است که به دلیل شروع سردردهای حاد از یک ماه قبل به کلینیک اعصاب مراجعه کرده است. بیمار عضو تیم فوتبال مدرسه می باشد.سابقه خانواد ...
عنوان :
خانم 37 ساله با تورم و قرمزی ساق پا
اهداف :
توضیح : خانم 37 ساله با تورم و قرمزی ساق پای راست به شما مراجعه و ذکر می کند حدود 5-4 روز است که شروع شده و درد شدید دارد.هوشیار است.ill  و توکسیک نمی با ...
عنوان :
اسهال مزمن
اهداف :
کاراموزان و کارورزان
توضیح : کودک4 اسله ای به دلیل اختلال رشدبه شما ارجاع شده است .درشرح حال سابقه دفع مدفوع شل را از سه ماه قبل دارد که به صورت سرپایی درمان شده ولی بهبودی کامل ن ...
عنوان :
خانم جوان با تکرر ادرار
اهداف :
کارآموزان و کارورزان
توضیح : خانم جوانی با استرس فراوان به شما مراجعه و ذکر می کند به مدت دو سال است که دچار تکرر ادرار شده و با وجود مراجعه مکرر به پزشکان متعدد ، بهبودی حاصل نشد ...
عنوان :
خانم 24 ساله PG
اهداف :
کارآموزان و کارورزان
توضیح : خانم 24 ساله ، PG با سن حاملگی 28 هفته که با شکایت خارش جنرالیزه از دو هفته قبل مراجعه کرده است .بیمار ضایعه پوستی بجز اثر خراش ندارد.فشار خون نرمال د ...
عنوان :
اسهال مزمن
اهداف :
کاراموزان و کارورزان
توضیح : کودک4 اسله ای به دلیل اختلال رشدبه شما ارجاع شده است .درشرح حال سابقه دفع مدفوع شل را از سه ماه قبل دارد که به صورت سرپایی درمان شده ولی بهبودی کامل ن ...
عنوان :
آقای 33 ساله با ضایعه زخمی خلف ماکزیلا
اهداف :
عام (به ویژه دستیاران آسیب شناسی )
توضیح : بیمار آقای 33 بدون مشکل سیستمیک خاص با شکایت از درد و خونریزی در ناحیه خلف ماکزیلا و وجود زخم از حدود شش ماه گذشته مراجعه کرده است.همانگونه که در تصوی ...
عنوان :
آقای 26 ساله با سردرد شدید ناگهانی
اهداف :
توضیح : آقای 26 ساله با سردرد شدید ناگهانی که از حدود 2 ساعت قبل شروع شده است به درمانگاه مراجعه می کند.ذکر می کند هیچ بیماری زمینه ای ندارد.در بالین ، بیمار ...
عنوان :
A bilateral soft tissue lesion of buccal mucosa
اهداف :
دستیاران آسیب شناسی
توضیح : A 58-year-old female was referred to a private oral and maxillofacial pathology center for evaluation of a slowly growing, painless, pedunculated, sub ...
عنوان :
a cystic lesion in the mandible
اهداف :
دستیاران آسیب شناسی
توضیح : A 71-year-old man was referred to an oral and maxillofacial pathology center for evaluation of radiolucency in the left posterior mandible which was f ...
عنوان :
Painful Mass and Ulcer under the Denture
اهداف :
دانشجويان دندانپزشكي
توضیح : A 71 years old male presented with a painful mass and ulcer in his mouth from 5 months ago. He has difficulty to wear the denture. The Size of the les ...
12345
تصوير پزشكي

کنفوزيون، تغييرات در ام آر آی مخچه