در حال بارگذاری ...
SARMAD
Virtual School
Tehran University of Medical Science
Center of Excellence for e-learning in Medical Education
سرمد
سامانه راند مجازي
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشكي تهران
نام کاربری :
*
رمز عبور : *

لیست آرشیو موارد
عنوان :
عفونتهای ادنتوژنیک
اهداف :
دانشجویان پزشکی ، دانشچویان دندانپزشکی، دستیار گوش و حلق و بینی ، دستیار رادیولوژی
توضیح : اقای 42 ساله ای با شکایت از خروج ترشحات چرکی از بینی سمت چپ از 10 روز قبل مراجعه کرده است. بوی تعفن در بینی و دهان خود احساس می کند. سردرد شدید سمت چپ ...
عنوان :
اقای 45 ساله با کارسینوم نازوفارنکس
اهداف :
رزیدنتهای پزشکی هسته ای و رادیولوژی
توضیح : بیمار مرد 53 ساله ای است که یک ماه قبل مبتلا به کارسینوم نازوفارنکس شده است و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. از دو هفته قبل وی دچار درد و تورم منتشر در ...
عنوان :
خانم 23 ساله G0P0
اهداف :
توضیح : خانم 23 ساله G0P0 (NG) که با شکایت از درد قسمت تحتانی شکم و تب مراجعه کرده است.LMP بیمار 5 روز قبل بوده و میزان خونریزی بیش از معمول بوده است.او همچنی ...
عنوان :
خانم 23 ساله G0P0
اهداف :
توضیح : خانم 23 ساله G0P0 (NG) که با شکایت از درد قسمت تحتانی شکم و تب مراجعه کرده است.LMP بیمار 5 روز قبل بوده و میزان خونریزی بیش از معمول بوده است.او همچنی ...
عنوان :
آقای 55 ساله با درد شکم
اهداف :
کارورزان داخلی
توضیح :
عنوان :
هیپوفسفاتمی در بیمار مبتلا به مالتیپل میلوما
اهداف :
دستیاران داخلی
توضیح : بیمار آقای 47 ساله مورد مالتیپل میلوما در بخش هماتولوژی بستری می باشند. آزمایشات بیمار به این شرح است: urea: 70 mg/dl, Cr: 4.2 mg/dl, Na: 133 meq/l, K ...
عنوان :
امنوره در یک خانم 24 ساله
اهداف :
اینترن های بخش زنان بیمارستان شریعتی
توضیح : بیمار خانم24ساله دارای یک فرزندباشکایت از قطع خونریزی (امنوره)به مدت 4ماه مراجعه کرده است.دربررسی های انجام شده  , BhcG منفی و FSH=50 می باشد. وی ...
عنوان :
اسهال مزمن
اهداف :
کاراموزان و کارورزان
توضیح : کودک4 اسله ای به دلیل اختلال رشدبه شما ارجاع شده است .درشرح حال سابقه دفع مدفوع شل را از سه ماه قبل دارد که به صورت سرپایی درمان شده ولی بهبودی کامل ن ...
عنوان :
خانم 19 ساله با توده کبدی
اهداف :
دستیاران رادیولوژی
توضیح : بیمار خانم 19 ساله ای است که به علت دردهای مبهم اپیگاستر طی چند ماه اخیر بدون ارتباط با غذاخوردن و با ماهیت نسبتا یکنواخت به گاستروانترولوژیست مراجعه ...
عنوان :
خانم 19 ساله با توده کبدی
اهداف :
دستیاران رادیولوژی
توضیح : بیمار خانم 19 ساله ای است که به علت دردهای مبهم اپیگاستر طی چند ماه اخیر بدون ارتباط با غذاخوردن و با ماهیت نسبتا یکنواخت به گاستروانترولوژیست مراجعه ...
عنوان :
خانم 42 ساله G2P2NVD
اهداف :
کارآموزان
توضیح : خانمی 42 ساله G2P2NVD با شکایت خونریزی به صورت منومتروراژی مراجعه کرده است.این مشکل ازیکسال پیش شروع شده است.در شرح حال بیماری خاصی نداشته و داروی خاص ...
عنوان :
آقای 54 ساله با ضایعه داخل استخوانی وسیع
اهداف :
دندانپزشکان عمومی و دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران آسیب شناسی
توضیح : بیمار آقای 54 ساله با شکایت خروج چرک از ناحیه قدامی ماکزیلا بین دو دندان سانترال مراجعه کرده است. بیمار سابقه بیماری سیستمیک ندارد. وی اشاره دارد که ش ...
عنوان :
نوجوان 14 ساله
اهداف :
دندانپزشکان عمومی و دانشجویان دندانپزشکی
توضیح : بیمار خانم 14 ساله بدون مشکل سیستمیک که به صورت اتفاقی در رادیوگرافی پانورامیک ضایعه ای با حدود مشخص و میکس  کشف می شود. بیمار درد و تورم در ناحی ...
عنوان :
کودک هفت ساله با شروع سردرهای حاد از یک ماه قبل
اهداف :
دانشجویان پزشکی مقطع عمومی- اینترن ها- دستیاران کودکان
توضیح : بیمار کودک هفت ساله ای است که به دلیل شروع سردردهای حاد از یک ماه قبل به کلینیک اعصاب مراجعه کرده است. بیمار عضو تیم فوتبال مدرسه می باشد.سابقه خانواد ...
عنوان :
خانم 37 ساله با تورم و قرمزی ساق پا
اهداف :
توضیح : خانم 37 ساله با تورم و قرمزی ساق پای راست به شما مراجعه و ذکر می کند حدود 5-4 روز است که شروع شده و درد شدید دارد.هوشیار است.ill  و توکسیک نمی با ...
عنوان :
اسهال مزمن
اهداف :
کاراموزان و کارورزان
توضیح : کودک4 اسله ای به دلیل اختلال رشدبه شما ارجاع شده است .درشرح حال سابقه دفع مدفوع شل را از سه ماه قبل دارد که به صورت سرپایی درمان شده ولی بهبودی کامل ن ...
عنوان :
خانم جوان با تکرر ادرار
اهداف :
کارآموزان و کارورزان
توضیح : خانم جوانی با استرس فراوان به شما مراجعه و ذکر می کند به مدت دو سال است که دچار تکرر ادرار شده و با وجود مراجعه مکرر به پزشکان متعدد ، بهبودی حاصل نشد ...
عنوان :
خانم 24 ساله PG
اهداف :
کارآموزان و کارورزان
توضیح : خانم 24 ساله ، PG با سن حاملگی 28 هفته که با شکایت خارش جنرالیزه از دو هفته قبل مراجعه کرده است .بیمار ضایعه پوستی بجز اثر خراش ندارد.فشار خون نرمال د ...
عنوان :
اسهال مزمن
اهداف :
کاراموزان و کارورزان
توضیح : کودک4 اسله ای به دلیل اختلال رشدبه شما ارجاع شده است .درشرح حال سابقه دفع مدفوع شل را از سه ماه قبل دارد که به صورت سرپایی درمان شده ولی بهبودی کامل ن ...
عنوان :
آقای 33 ساله با ضایعه زخمی خلف ماکزیلا
اهداف :
عام (به ویژه دستیاران آسیب شناسی )
توضیح : بیمار آقای 33 بدون مشکل سیستمیک خاص با شکایت از درد و خونریزی در ناحیه خلف ماکزیلا و وجود زخم از حدود شش ماه گذشته مراجعه کرده است.همانگونه که در تصوی ...
123456
تصوير پزشكي

کنفوزيون، تغييرات در ام آر آی مخچه