در حال بارگذاری ...
SARMAD
Virtual School
Tehran University of Medical Science
Center of Excellence for e-learning in Medical Education
سرمد
سامانه راند مجازي
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشكي تهران
نام کاربری :
*
رمز عبور : *

Click here to close this message

برای دیدن محتویات تصویر پزشکی می بایست وارد سایت شوید.

 
تصویر پزشکی
عنوان :
تشخیص رادیولوژی
( 7 )
مولف :
دکتر علی حسینی
شرح حال :

بیمار میانسال با ضعف و تب خفیف و سرفه گا ...

تصاویر پزشکی پیشین
دختر نوجوان با استفراغ و عدم دفع مدفوع
کنفوزيون، تغييرات در ام آر آی مخچه
بیمار ترومایی با تنگی نفس
تصوير پزشكي

کنفوزيون، تغييرات در ام آر آی مخچه