در حال بارگذاری ...
SARMAD
Virtual School
Tehran University of Medical Science
Center of Excellence for e-learning in Medical Education
سرمد
سامانه راند مجازي
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشكي تهران
نام کاربری :
*
رمز عبور : *

Click here to close this message

برای دیدن محتویات تصویر پزشکی می بایست وارد سایت شوید.

 
تصویر پزشکی
عنوان :
دختر نوجوان با استفراغ و عدم دفع مدفوع
( 3 )
مولف :
دکتر ندا پاك
شرح حال :

بیمار دختر16 ساله با سابقه بیماری زمینه ای سیستیک فیبروزیس کنترل شده می باشد که با شکایت درد شکم و استفراغ از د ...

تصاویر پزشکی پیشین
تشخیص رادیولوژی
کنفوزيون، تغييرات در ام آر آی مخچه
بیمار ترومایی با تنگی نفس
تصوير پزشكي

کنفوزيون، تغييرات در ام آر آی مخچه