در حال بارگذاری ...
SARMAD
Virtual School
Tehran University of Medical Science
Center of Excellence for e-learning in Medical Education
سرمد
سامانه راند مجازي
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشكي تهران
نام کاربری :
*
رمز عبور : *

درباره ما

نسخه اول سرمد در سال 1389 به بهره برداری رسید. ایده اولیه آن توسط یکی از دانشجویان پزشکی دانشگاه که در حال حاضر فارغ التحصیل شده اند، دکتر امیرهوشنگ امیدواری یکی از دانشجویان فعال در  مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه  به دفتر آموزش از راه دور وقت دانشگاه ارائه شد. در این دفتر متخصصین آموزش مجازی دانشگاه، دکتر ریتا مجتهدزاده و دکتر آیین محمدی ایده اولیه و خام را پرورش داده و در یک کار تیمی ارزشمند، آن را به فرمتی قابل ارائه در سطح دانشگاه ارتقا دادند. سپس با حمایت مدیران وقت حوزه معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه سامانه نسخه اول به بهره برداری رسید.

در روند توسعه و استقرار سامانه چند تن از دانشجویان پزشکی دانشگاه نقش مهمی داشتند که از آن میان باید به آقای سعید پورحسن و خانم رکسانا پیسپار اشاره کرد. در این سایت تعداد زیادی از دانشجویان و استادان دانشگاه و نیز کاربرانی از سایر دانشگاه ها فعالیت داشته و تا سال 1392 بیش از 250 مورد راند مجازی در سایت ارائه شده است.

سرمد نسخه اول در جشنواره شهید مطهری 1392 موفق به دریافت جایزه فرایند برتر آموزش کشور شد. متولیان و همکاران نسخه اول  دکتر ریتا مجتهدزاده، دکتر آیین محمدي، سعید پورحسن، دکتر امیرهوشنگ امیدواری، دکتر حسین کشاورز، دکتر امیرحسین امامی، دکتر سیدناصر استاد و دکتر محمد جلیلی در دریافت جایزه سهیم بودند.  

با راه اندازی دانشکده مجازی، لزوم تدوین نسخه دوم سرمد با شان ارائه کشوری و رفع نیازهای خاص کاربران احساس شد. بنابراین دانشکده طراحی و تدوین نسخه دوم و تدوین آیین نامه آن را در اولویت کاری خود قرار داد. در آیین نامه سرمد، نقش هسته دانشجویی علمی آن پررنگ دیده شده و از همین جا از دانشجویان گرامی دعوت می کنیم که ما را در راه رسیدن سرمد به اهداف خود یاری کنند.

نسخه دوم سرمد مصادف با روز دانشجو در سال 1392 به بهره برداری رسید. مدیریت این سامانه در حوزه معاونت آموزشی (دفتر سرمد با مدیریت دکتر آزاده شعبانی) و پشتیبانی فنی آن در معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مجازی (مهندس شراره برهانی) صورت می پذیرد. هسته دانشجویی علمی نیز در دفتر سرمد فعال می باشد.

امید است این محیط مجازی، جایگاه تبادل نظر علمی دانشجویان و متخصصان فرهیخته کشور باشد.

تصوير پزشكي

کنفوزيون، تغييرات در ام آر آی مخچه